تاريخچه تأسيس سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان قم :

تا قبل سال 1375 شهر قم از شهرستانهای استان مرکزی محسوب مي شد و پس از آن جزو استان تهران قرار گرفت سپس درسال 1374پس ازتشريف فرمائي مقام معظم رهبري به قم و اعلام اينكه يكي از راههاي رفع محروميت از قم اين است كه قم يك استان شود بنا به مصوبه سال 1375مجلس شوراي اسلامي ، شهر قم به استان قم تبدیل گردید در طی این سالها سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی به صورت سه سازمان جداگانه و تحت نامهای مدیریت میراث فرهنگی ـ سازمان سیاحتی و گردشگری زیر نظر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ـ وصنایع دستی زیر نظر سازمان صنایع ملی ایران وجود داشت .

در سال 1383 دو اداره میراث فرهنگی و سازمان سیاحتی و گردشگری باهم ادغام وشروع به فعالیت نمودند . سپس در سال 1385 این دو اداره  با صنایع دستی ادغام و تحت عنوان سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی به فعالیت پرداخت .

 

معاونت میراث فرهنگی

 معاونت صنایع دستی

معاونت گردشگری

 سرمایه گذاری و طرحها

 توسعه و مدیریت

 یگان حفاظت