منو

محتوا

 •1-     هدف :

  تلاش و کوشش پی گير و برنامه ريزی شده به منظور  برقراری و حفظ تفاهم و حسن نيت متقابل مابين سازمان و عامه مردم

 •2-    دامنه کاربرد : کليه مراجعين و دستگاههای ذيربط

 •3-    تعاريف :

 •4-    مسئوليت :

 4-1 مسئوليت پيگيری و اجرای اين روش با مدير روابط عمومی سازمان می باشد.

4-2   مسئوليت نظارت بر حسن اجرای اين روش با رئيس سازمان می باشد . 

  •5-    اقدامات :

   به منظور دستيابی به ارتباط رضايت مند و پايدار و نفوذ در افکار عمومی و حفظ تفاهم متقابل از طريق کار و عمل قابل قبول

    و ارتباي دوجانبه و بکارگيری روشهای زير به مرحله اجرا در مي آيد .

5 -1-  مشخصات : برای عملکرد موثر و کار آمد سازمان قبل از هر چيز نيازهای مشتريان خود را از طريق

 فرم نظر سنجي ارباب رجوع شناسايي و آنها را برآورده مي کند که شامل:

     شناخت ارباب رجوع

    پاسخگويی به نيازهای ارباب رجوع

    برقراری ارتباط با ارباب رجوع

5 -2- روابط عمومی از طريق توجه : پرواندن و انتقال پيام های سازمان به طور موثر می تواند نقش اساسی درجهت رسيدن

    به اهداف تعيين شده  سازمان ايفا کند .

   بکارگيری صحيح روابط عمومی بهترين ابزار موثر و مقرون به صرفه برای بهبود اعتبار سازمان تلقی می شود .

   برای پاسخگويی و ارتباط بهتر با جامعه سازمان برای اينکه حضوری فعالتر داشته باشد مشخص می کند چگونه فعاليت کند

   و برای چه کسی و چه فعاليتی را انجام دهد و يک عمل را به بهترين وجه برای جامعه تفسير و تحليل کند .

   ارائه دادن يک تصوير خوب و مثبت از سازمان در انظار عمومی يکی ديگر از راهکارهای روابط عمومی باشد .

5 -3- روشهای ظهور روابط عمومی

    جهت ايجاد ارتباط هر چه بهتر و تصوير مثبت روشهای زير بکار گرفته می شود.

   ارتباط ديداری

   ارتباط نوشتاری

   ارتباط گفتاری

   ارتباط رفتاری

5 -4-شناخت محيط روابط عمومی :

   سازمان برای اينکه بتواند در جامعه حضور فعال داشته باشد نياز به اين دارد که بداند چگونه فعاليت کند

   و برای چه کسانی و چه فعاليتی را انجام دهد .

  سازمان برای بقا و فعاليتش تحولاتی که ممکن است در جامعه رخ دهد و اين تحولات چه تاثيری ممکن در سازمان داشته باشد

   را بررسی و تجزيه و تحليل می کند .

   سازمان اين اصل مهم را همواره مدنظر دارد ( برقراری رابطه با مردم - اقناع مردم - ايجاد تفاهم و هماهنگی بین سازمان و جامعه   

   فرم رسیدگی به شکایات

  فرم نظر سنجي از ارباب رجوع

 لینکهای مفید

 سايت مقام معظم رهبري
 
 مجلس شوراي اسلامي
پايگاه اطلاع رساني دولت
پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور
استانداری قم
سامد
portal mardom

         

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل میراث فرهنگی , صنایع دستی و گردشگری استان قم میباشد.

آدرس: قم بلوار پانزده خرداد. کوچه 7/1 تلفن : 27-37603426  نمابر : 37603425  سامانه جامع اطلاعات گردشگري ( گويا ) :  09669  پست الكترونيكي :  info@qommiras.ir