منو

محتوا

New Page 1

احاديثی که در مورد حضرت معصومه (عليها السلام)  به دست ما رسيده است به دو بخش تقسيم می شود:

 يکی احاديثی است که در شأن ايشان روايت شده که متاسفانه تعداد کمی از آن ها به دست ما رسيده است و ديگری احاديثی است که در فضيلت زيارت ايشان نقل شده است. البته پنج حديث نيز نقل شده که ايشان در سلسله سند آن ها قرار دارند و ايشان نقل کرده اند که احاديث مهمی است و در جای خود معرفی خواهد شد.

 

اما احاديثی که در فضايل و مناقب ايشان يا فضيلت زيارت ايشان نقل شده است عبارت است از:

 • هر کس نتواند به زيارت من بيايد، برادرم را در ری يا خواهرم را در قم زيارت کند که همان ثواب زيارت مرا در می يابد. (زبدة التصانيف، ج 6، ص 159).

 • امام صادق  (عليه السلام)  : و ستد فن فيه امرأة من ولدی تسمی فاطمه، من زارها و جبت له الجنه؛

 • از امام صادق  (عليه السلام) روايت شده بانويی از تبار من به نام فاطمه در آن جا «قم» دفن می شود؛ هر کس او را زيارت کند، بهشت بر او واجب می شود. (تاريخ قم، ص 214).

 • تدخل بشفاعتها شيعتی الجنه با جمعهم؛ با شفاعت او همه شيعيانم وارد بهشت می شوند. (مجالس المومنين ج 1، ص 83).

 • امام رضا (عليه السلام): من زارها فله الجنة؛ هر کس او را زيارت کند بهشت از آن او اوست. (عيون الرضا، ج 2، ص271) .

 • امام جواد (عليه السلام) : من زار قبرعمتی بقم فله الجنة؛ هر کس قبر عمه ام را در قم زيارت کند بهشت از آن اوست (کامل الزيارات، ص 324).

 • امام رضا (عليه السلام): من زار المعصومه بقم کمن زارنی؛ هر کس معصومه را در قم زيارت کند، مثل اين است که مرا زيارت کرده باشد. (تاريخ التواريخ، ج 3، ص 68).

 • امام (عليه السلام): ان زيارتها تعادل الجنة؛ زيارت او همسنگ بهشت است. (عوالم،)

  

احاديثی که از حضرت معصومه (عليها السلام) نقل شده است

مضمون احاديثی که از ايشان نقل شده، بيشتر مربوط به اصول اعتقادی شيعه و افکار اساسی آن ها است. از طريق اين مضامين می توان فهميد که آل علی (عليه السلام)همه در راه زنده نگه داشتن اسلام راستين و خط ولايت کوشا بوده اند. به طور مسلم احاديث زيادی از حضرت فاطمه معصومه  (عليها السلام) وجود داشته که به مرور زمان از دست رفته است. با توجه به شرايط زندگی امام موسی بن جعفر (عليه السلام) ، ايشان در بين بانوان خاندان ايشان نقش مهمی در نشر علوم اجداد خود داشته است؛ ولی متاسفانه چيز زيادی به دست ما نرسيده است. به هر حال با در نظر گرفتن شرايط آن روز مدينه از زمان امام موسی کاظم (عليه السلام) تا حرکت امام رضا (عليه السلام) به سمت خراسان بزرگ ترين بانو در بين فرزندان ايشان حضرت فاطمه معصومه  (عليها السلام) به حساب می آمده است. همان طور که گفته شد کل احاديثی که از ايشان به دست رسيده، پنج حديث در مضامين زير است که در مسند ايشان توسط آقای سيد عليرضا سيد کباری جمع آوری شده و از آن جا نقل می شود:

 • وصايت حضرت امير المومنين علی بن ابی طالب (عليه السلام)؛

 • تثبيت جايگاه غدير؛

 • هشدار به جامعه شيعی از فراموشی روز غدير خم؛

 • موقعيت حضرت علی (عليه السلام) نسبت به رسول اکرم اسلام (صلی الله عليه و آله)؛

 • برابری دوستی خاندان عصمت و طهارت با شهادت در راه خدا.

 

متن احاديث

بنا به اهميت و نقش مهم حضرت فاطمه معصومه  (عليها السلام) در نقل آن ها، کل احاديث همراه با سند نقل می شود و در پايان ترجمه و خود حديث می آيد:

1- با ذکر حديث غدير

عن بکر احمد القصری، قال: حدثتنا فاطمه بنت علی بن موسی الرضا، قالت: حدثتنی فاطمة، زينب، و ام کلثوم، بنات موسی بن جعفر الکاظم، قلن: حدثتنا فاطمة بنت جعفر بن محمد الصادق، قالت: حدثتنی فاطمة بنت محمد بن علی الباقر، قالت: حدثتنی فاطمه بنت علی بن الحسين زين العابدين، قالت: حدثتنی فاطمة و سکينة ابنتا الحسين بن علی، عن ام الکلثوم بنت فاطمة، عن فاطمة بنت النبی، عن النبی يوم غدير خم: «من کنت مولاه فعلی مولاه»؛

«هر که من رهبر و مولای او هستم، علی مولای اوست.»

اين حديث را قاضی نور الله شوشتری در احقاق الحق ج 6، ص 282 نقل کرده؛ هم چنين جزری از علمای اهل سنت نيز آن را در سنن المطالب نقل کرده است.

 

2- حماسه غدير

جزری از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب «اسنی المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب» ص 49 حديث غدير را نقل می کند و می گويد: بهترين طريقی که اين حديث با آن نقل شده اين طريق است. وی سپس به نقل حديث می پردازد که حضرت فاطمه معصومه (عليها السلام) نيز در سلسله سند آن قرار داد و بدين گونه است:

قال شمس الدين ابوالخير الجزری المدشقی المقری الشافعی فی کتابه «اسنی المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب: وألطف طريق وقع سهند الحديث «يعنی حديث الغدير» و أغربه ما حدثتنا به شيخنا خاتمة الحفاظ ابوبکر محمد بن عبدالله بن المحب المقدسی مشافهة، اخبرتنا الشيخة ام محمد زينب ابنة احمد بن عبد الرحيم المقدسیة، عن ابی المظفر محمد بن فتيان بن المثنی، اخبرنا ابوموسی محمد بن ابی بکر الحفاظ، أخبرنا ابن عمة والدی قاضی ابوالقاسم عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد المدنی بقرايتی عليه، اخبرنا ظفر بن داعی العلوی به استرآباد، اخبرنا والدی و ابو احمد ابن مطرف المطر فی، قالا: حدثنا ابوسعيد الادريسی، اجازةً فيما اخرجه فی «تاريخ استر آباد، حدثنی محمد بن محمد بن الحسن ابو العباس الرشيدی من ولد هارون الرشيد به سمرقند ما وکتيناه الاعنه حدثنا ابوالحسن محمد بن جعفر الحوانی، حدثنا بکربن احمد القصری، حدثنا فاطمة و زينب و ام کلثوم بنات موسی بن جعفر عليه السلام، قلن: حدثنا فاطمة بنت جعفر بن محمد الصادق، حدثتنی فاطمة بنت محمد بن علی، حدثتنی فاطمه بنت علی بن الحسين، حدثتنی فاطمة و سکينة ابنتا الحسين بن علی عن ام کلثوم بنت فاطمة بنت النبی عن فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه و آله  و رضی عنها قالت:

«انسيتم قول رسول الله يوم غدير خم: «من کنت مولاه فعلی مولاه؟» و قوله: «انت منی به منزلة هارون من موسی»؛

آيا فراموش کرديد سخنان رسول خدا (صلی الله عليه و آله)را در روز عذير خم که فرمود: هر که او را من مولا و رهبر هستم علی (عليه السلام) نيز مولای اوست؛ و آيا فراموش کرديد که به علی (عليه السلام) فرمود: يا علی موقعيت تو نيست به من همانند هارون به موسی است.

 

3- حب آل محمد

قال العلامة النجفی روی السيد محمد الغماری الشافعی فی کتابه عن فاطمة بنت الحسين الرضوی، عن فاطمه بنت محمد الرضوی، عن فاطمه بنت ابراهيم الرضوی، عن فاطمه بنت الحسن الرضوی عن فاطمة بنت محمد الموسوی، عن فاطمه بنت عبد الله العلوی، عن فاطمة بنت الحسن الحسينی، عن فاطمة بنت ابی هاشم الحسينی، عن فاطمة بنت محمد بن احمد بن موسی المبرقع، عن فاطمة بنت احمد بن موسی المبرقع، عن فاطمة بنت موسی المبرقع، عن فاطمه بنت الامام ابی الحسن الرضا، عليه السلام عن فاطمة بنت موسی بن جعفر عليه السلام، عن فاطمة بنت الصادق جعفر بن محمد عليه السلام، عن فاطمه بنت الباقر، محمد بن علی عليه السلام عن فاطمة بنت السجاد علی بن الحسين زين العابدين، عليه السلام، عن فاطمة بنت ابی عبدالله الحسين عليه السلام عن زينب بنت اميرالمومنين عليه السلام، عن فاطمة بنت رسول الله (ص) قالت: قال رسول الله (ص): «الا من مات علی حب آل محمد مات شهيدا»؛

آگاه باشيد! هر که بر دوستی خاندان پيامبر از دنيا رود، شهيد از دنيا رفته است.

 

4- فضائل شيعه

روی المجلسی عن کتاب المسلسلات: حدثنا محمد بن علی بن الحسين، قال: حدثنی احمد بن زياد بن جعفر، قال: حدثنی ابوالقاسم جعفر بن محمد العلوی العريضی، قال: قال: ابوعبدالله احمد بن محمد خليل، قال: اخبرنی علی بن محمد بن جعفر الاهوازی، قال: حدثنی بکر بن احنف، قال: حدثتنا فاطمة بنت علی بن موسی الرضا، قالت: حدثتنی فاطمة و زينب و ام کلثوم بنات موسی بن جعفر، قلن: حدثتنا فاطمة بنت جعفر بن محمد، قالت: حدثتنی فاطمة و سکينة ابنتا الحسين بن علی، عن ام کلثوم بنت علی، عن فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه و آله قالت: «سمعت رسول الله يقول: بما اسری بی الی السماء دخلت الجنة فاذا راسی فاذا مکتوب علی الباب «لا اله الا الله محمد رسول الله، علی ولی القوم، و اذا مکتوب علی الستر بخًّ بخًّ من مثل شيعة علی فدخلته فاذا انا بقصر عقيق أحمر مجوّف، و عليه باب من فضة مکلل بالزبرجد الاخضر، و اذا اعلی الباب ستر، فرفعت راسی فاذا مکتوب علی الباب « محمد رسول الله، علیّ وصی المصطفی» و اذا علی الستر مکتوب «بشّر يشعیة علی بطيب المولد». فدخلته فاذا انا بقصر من زمرّد اخضر مجوّف لم ار احسن منه، و عليه باب من يا قوته حمراء مکللة بالؤلؤ و علی الباب يستر فرفعت رأيسی فاذا مکتوب علی الستر شيعة و علی هم الفائزون.

فقلت: حبيبی جبرئيل لمن هذا؟

فقال: يا محمد لابن عمک و وصيتک علی بن ابی طالب، يحشرالناس کلّهم يوم القيامة حفاهً عراةً الا شيعة علی و يدعی الناس بأسماء امهاتهم ماخلا شيعة علی فانّهم يدعون بإسماء آبائهم. فقلت: حبيبی جبرئيل و کيف ذاک؟

قال: لانّهم احبّوا عليا فطاب مولدهم؛ (بحار الانوار، ج 68، ص 76-77؛ مسلسلات، ص 108) هنگامی که مرا به آسمان بردند، داخل بهشت شدم. در آن جا قصری از در سفيد ميان تهی ديدم که دارای دری بود، زينت شده با درّ و با قوت و بر آن در پرده ای آويخته بود، سرم را بلند کردم، ديدم بر آن در نوشته است: لا اله الا الله، محمد. رسول الله، علی ولی القوم»؛ خدايی جز خدای يگانه نيست، محمد (صلی الله عليه و آله) رسول خدا است علی ولی و صاحب اختيار مردم است.

و بر پرده نوشته شده بود: مبارک باد بر کسانی که همانند شيعيان علی هستند»

داخل شدم، در آن قصری از عقيق سرخ ميان تهی ديدم که دری از نقره داشت که به زبر جد سبز زينت شده بود و بر آن در نيز پرده ای آويخته شده بود. سرم را بلند کردم، ديدم بر در نوشته شده است:

«محمد رسول الله، و علی وصیّ المصطفی»؛ محمد (صلی الله عليه و آله) فرستاده خداست و علی وصی مصطفی می باشد. و بر پرده نوشته شده بود. شيعيان علی را به پاک سرشتی (فرزندان) بشارت ده. داخل شدم، قصری از زبرجد سبز ميان خالی ديدم که بهتر از آن نديده بودم، اين قصر دری از ياقوت سرخ داشت که با مرواريد زينت شده بود و بر آن در پرده ای آويخته شده بود. سرم را بلند کردم، ديدم بر پرده نوشته شده بود. «شيعة علی هم الفائزون»؛ شيعيان علی (عليه السلام) رستگارانند. گفتم: ای حبيبم، جبرئيل! اين قصر از آن کيست؟ گفت: از آن پسر عمو و جانشين تو علی بن ابی طالب (عليه السلام) است. و همه مردم در روز قيامت برهنه پای و بی لباس محشور می گردند، جز شيعيان علی(عليه السلام). و همه مردم را به اسم مادرانشان صدا می زنند، مگر شيعيان علی که به اسم پدرانشان صدا زده می شوند. گفتم: حبيبم، جبرئيل! چرا چنين خواهد بود؟ گفت: چون اين ها علی (عليه السلام) را دوست می دارند، بدين وی پاک سرشت هستند.

 

5- طهارت امام حسين (عليه السلام)

حدثنا احمد بن الحسين المعروف بأبی علی بن عبدويه قال: حدّثنا الحسن بن علی السکریّ، قال: حدثنا محمد بن زکريا الجوهری، قال حدثنا العباس بن بکار، قال: حدّثنی الحسن بن يزيد عن فاطمه بنت موسی

عن عمر بن علی بن الحسين، عن فاطمة بنت الحسين، عن اسماء بنت ابی بکر، عن صفيه بنت عبد المطلب قالت: لما سقط الحسين عليه السلام من بطن امه و کنت وليتها قال النبی (ص): يا عمّة هلمی الی إبنی، فقلت: يا رسول الله، انّا لم ننظفه بعد، فقال: يا عمه أنت تنظفيه؟ انّ الله تبارک و تعالی نظفه و طهّره؛ (امالی شيخ صدوق، ص 117 و بحارالانوار، ج 43، ص 243).

از صفيه نقل شده است.

آن گاه که امام حسين (عليه السلام) از مادر متولد شد، من پرستاری کودک را بر عهده داشتم. پيامبر خدا فرمود: عمه! فرزندم را برای من بياور. گفتم يا رسول الله ما او را پاک نکرده ايم. فرمود: ای خواهر پدر! تو می خواهی او را پاکيزه گردانی؟ همانا خداوند تبارک و تعالی او را پاکيزه گردانيده و مطهرش نموده است. اين پنج حديث، از احاديثی است که حضرت فاطمه معصومه  (عليها السلام) در سلسله آنها قرار دارد. چهار حديث اول در قسمتی از سند می توان سلسلة الذهب به حساب آورد زيرا از فاطميات نقل شده که همه از فرزندان ائمه هستند. و اين نشانگر آن است حتی زبان خاندان پيامبر در  زنده نگه داشتن نام و ياد جدشان کوشا بوده اند.


اماکن زيارتی

 حرم مطهر حضرت معصومه (س)

 زندگینامه حضرت

 فضائل حضرت

زیارتنامه حضرت

تاریخ حرم مطهر

فرهیختگان حرم

شخصیتهای تاریخی حرم

ستارگان حرم

آستانه مقدسه

 مسجد مقدس جمکران

بقاع متبرکهلینکهای مفید

 سايت مقام معظم رهبري
 
 مجلس شوراي اسلامي
پايگاه اطلاع رساني دولت
پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور
استانداری قم
سامد
portal mardom

         

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل میراث فرهنگی , صنایع دستی و گردشگری استان قم میباشد.

آدرس: قم بلوار پانزده خرداد. کوچه 7/1 تلفن : 27-37603426  نمابر : 37603425  سامانه جامع اطلاعات گردشگري ( گويا ) :  09669  پست الكترونيكي :  info@qommiras.ir