منو

محتوا

1-  هدف :    توسعه و ترویج صنایع دستی

2-  دامنه کاربرد :

     کلیه مراجعین و متقاضیان مرتبط با صنايع دستي در سطح استان

3-    تعاريف :

   3-1 صنايع دستي :

   صنايع دستي به محصولاتي اطلاق مي گردد كه كاملا توسط دست و يا به كمك ابزار و با استفاده از مواد اوليه طبيعي

     و در چارچوب فرهنك سنتي و ايراني توليد مي شود .

3-2 كارگاه صنايع دستي : 

كارگاه صنايع دستي به محلي اطلاق مي گردد كه در آن يك فعاليت صنايع دستي انجام مي شود .

3-3 طرح توجيهي صنايع دستي :

به مجموعه عمليات اجرايي فني و خدماتي  كه با هدف ، زمان و بودجه مشخص تا منتهي شدن به يك واحد صنايع دستي گردد طرح توجيهي صنايع دستي گويند .

4-   مسئوليت :

  4-1 مسئوليت اجراي اين روش اجرايي به عهده كارشناسان صنايع دستي مي باشد .

  4-2 مسئوليت نظرت بر اجراي اين روش اجرايي به عهده معاونت صنايع دستي سازمان مي باشد .

  4-3 مسئوليت تاييد و تصويب مدارك به عهده رياست سازمان مي باشد .

5-         اقدامات :

      به منظور دستیابی به اهداف حوزه صنایع  دستی مراحل زیر به مرحله اجرا   در می آید

5 - 1 -  صدور مجوزصنایع دستی

5 - 2 - توسعه وترویج صنایع دستی

5 - 3 - آموزش صنایع دستی

 

5 - 4 - انجمنها ، تشکلها ، نمایشگاه

 

 

5 - 5 - نظارت و بازرسی

 لینکهای مفید

 سايت مقام معظم رهبري
 
 مجلس شوراي اسلامي
پايگاه اطلاع رساني دولت
پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور
استانداری قم
سامد
portal mardom

         

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به اداره کل میراث فرهنگی , صنایع دستی و گردشگری استان قم میباشد.

آدرس: قم بلوار پانزده خرداد. کوچه 7/1 تلفن : 27-37603426  نمابر : 37603425  سامانه جامع اطلاعات گردشگري ( گويا ) :  09669  پست الكترونيكي :  info@qommiras.ir